Privacyverklaring

VOF SPORTVISSERIJ BAKKER-eendracht 2  is gevestigd te THOLEN en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22040571.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens vof sportvisserij bakker verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.

1.1 vof sportvisserij bakker – eendracht 2  verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: zich inschrijft / aanmeldt  voor een visdag een product een dienst of evenement e.d, die u afneemt bij vof sportvisserij bakker  (bijv. via e-mail, een Contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 vof sportvisserij bakker– verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

voorletters en naam;

adres;

e-mailadres;

telefoonnummer;

1.3 vof sportvisserij bakker – eendracht 2   kan deze gegevens gebruiken om: u te informeren over de visdagen en opstapdagen.

Social Media

Op deze website zijn knoppen opgenomen voor social media, zoals Facebook, ook daar plaatsen wij foto’s en filmpjes van onze visdagen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met vof sportvisserij bakker – eendracht 2  via telefoonnummer 06-22423273 / 0166-603553 of per e-mail: www.eendracht2.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop vof sportvisserij bakker – eendracht 2  persoonsgegevens verwerkt.

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.

(c) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door vof sportvisserij bakker – eendracht 2.

2.1 vof sportvisserij bakker – eendracht 2  zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

2.2 vof sportvisserij bakker – eendracht 2  treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

3.DERDEN

3.1 vof sportvisserij bakker – eendracht 2  zal uw gegevens niet aan derden verstrekken:

4.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Tholen, mei 2018.